Valitse sivu

Tietosuojaseloste

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä: 14.5.2018

1. Rekisterin pitäjä
M Marjamäki Oy
Osoite: Mäntymäentie 2, 52420 Pellosniemi
Muut yhteystiedot: puh. 050 3230 172, miika.marjamaki@marjamakioy.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Miika Marjamäki
Osoite: Mäntymäentie 2, 52420 Pellosniemi

3. Rekisterin nimi
M Marjamäki Oy:n henkilörekisterit

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
M Marjamäki Oy pitää asiakkaidensa henkilötietoja sisältäviä rekistereitä myyntilaskujen tuottamiseksi näille asiakkaille. Myös asiakassuhteen hoitamista.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan perustiedot sisältävät välttämättömät tiedot omistajista, päätöksentekijöistä ja yhteyshenkilöistä, näitä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
M Marjamäki Oy:n käsittelemät henkilörekisterit saadaan M Marjamäki Oy:n asiakkailta palveluiden tuottamiseksi näille asiakkaille.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakkaan laskutus rekisteri sisältää laskun saajien henkilöitä koskevat laskuille merkittävät tiedot, näitä tietoja luovutetaan vain asiakkaalle ja kullekin laskun saajalle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
M Marjamäki Oy:ssä säilytettäviä asiakkaiden henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Osa henkilörekistereistä sijaitsee arkistoituna mapeissa, joihin ei ole toisilla henkilöillä pääsyä, nämä asiapaperit säilytetään turvallisesti ja pidetään salassa.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Henkilörekisterit sijaitsevat Holvi.comin tietojärjestelmässä, johon on pääsy vain kyseisiä tietoja käsittelevien henkilöiden tunnuksilla ja salasanoilla, jotka säilytetään turvallisesti ja pidetään salassa.

M Marjamäki Oy

Y-tunnus 2860408-4
Mäntymäentie 2
52420 Pellosniemi

Ota yhteyttä

Miika Marjamäki
050 323 0172
miika.marjamaki@marjamakioy.fi

Seuraa somessa